Contact

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu
9h- 12h
13h30- 17h

Contact

Điện thoại SkyTrang suc bac

Contact

Liên hệ

Điện thoại:
(04) 3934 6845
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact
Contact

Địa chỉ

Tầng 2, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội
Bản đồ chỉ dẫn

Đăng kí để nhận
bản tin định kỳ
Trang chủ Thư viện Tài liệu mới New Arrivals Group Tài liệu mới Tài liệu mới tại thư viện - Tháng 7/2013

Tài liệu mới tại thư viện - Tháng 7/2013

Các tháng trước: 06/'1305/ '1304/ '13 |


Xem thêm "Danh mục một số bài viết về các vấn đề phát triển tại Việt Nam"


Agriculture & Rural development || Nông nghiệp và PTNT

 

AGR-LAN [Internet]. Byamugisha, Frank F. K. Securing Africa's Land for Shared Prosperity: A Program to Scale Up Reforms and Investments. World Bank, 2013. Full text https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13837

 

Economic development || Phát triển kinh tế

 

Partnership Files. Ngân hàng Thế giới. Điểm lại: Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam: Hà Nội, tháng 7, 2013. Ngân hàng Thế giới, 2013. Full text http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/07/18043052/taking-stock-update-vietnams-recent-economic-developments-diem-lai-cap-nhat-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-viet-nam

 

Partnership Files. World Bank. Taking Stock: An Update on Vietnam’s Recent Economic Developments: Hanoi, July 10, 2013. World Bank, 2013. Full text http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/07/12/taking-stock-july-2013-an-update-on-vietnams-recent-economic-development-key-findings

 

(REF) ECO-V6. Cục Thống kê Thành phố Hà Nội. Niên giám thống kê Hà Nội 2012 = Hanoi statistical yearbook 2012. Cục Thống kê Thành phố Hà Nội , 2013.

 

ECO 51. Levitt, Steven D.; Dubner, Stephen J. Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything. William Morrow, 2009.

 

ECO 52. Landsburg, Steven E.; Thanh Tâm (dịch). Kinh tế học dành cho đại chúng: Kinh tế học và đời sống thường nhật. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, 2013.

 

ECO 53. Frank, Robert H.; Vương Mộc (dịch). Nhà tự nhiên kinh tế: Tại sao kinh tế học có thể lý giải mọi điều. Nhà xuất bản Trẻ, 2010.

 

ECO-ADM 131. Baker, H. Kent; Anderson, Ronald (editors). Corporate governance: A synthesis of theory, research, and practice. Wiley, 2010.

 

ECO-ADM-PD 26. Kusek, Jody Zall; Prestidge, Marelize Gorgens; Hamilton, Billy C. Fail-Safe Management: Five Rules to Avoid Project Failure: A handbook for development practitioners. World Bank, 2013. Full text http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17966262/fail-safe-management-five-rules-avoid-project-failure

 

ECO-ADM-PD 27. United Nations; EC Delegation to Vietnam; Ministry of Planning and Investment (MPI); Liên hợp quốc; Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. UN - EU guidelines for financing of local costs in development co-operation with Vietnam: Version 2012 = Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam: Bản cập nhật năm 2012. United Nations; EC Delegation to Vietnam; Ministry of Planning and Investment (MPI); Liên hợp quốc; Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012. Full text in English; Toàn văn tiếng Việt.

 

ECO-ADM-V [Internet]. Joint Initiative of the ASEAN Capital Markets Forum; the Asian Development Bank. ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Reports and Assessments 2012-2013. Asian Development Bank (ADB), 2013. Full text http://www.adb.org/publications/asean-corporate-governance-scorecard-country-reports-and-assessments-2012-2013

 

ECO-DEV-A51. Plate, Tom; Lê, Thùy Giang (dịch). Đối thoại với Mahathir Mohamad. Nhà xuất bản Trẻ, 2013.

 

ECO-DEV-A52. Ngân hàng Thế giới ; Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Sự thần kỳ Đông Á: Tăng trưởng kinh tế và chính sách công cộng. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1997.

 

ECO-DEV-V87. Shrestha, Omkar L.; Chongvilaivan, Aekapol (editors). Greater Mekong Subregion: From geographical to socio-economic integration. ISEAS Publishing, 2013.

 

ECO-ENT-V29. Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI). Vietnam business annual report 2012: Theme of the year: Ten-year development and market access capacity. Information and Communications Publishing House, 2013.

 

ECO-INT-A36. Nguyễn, Văn Hà (chủ biên). Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2013.

 

ECO-POL 55. Đỗ, Tá Khánh (chủ biên). Chính sách phát triển của Vương quốc Anh sau suy thoái toàn cầu 2008 và kinh nghiệm cho Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2013.

 

ECO-POL-V100. Phạm, Xuân Nam (chủ biên). Triết lý phát triển ở Việt Nam: Mấy vấn đề cốt yếu. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2005.

 

ECO-POL-V101. Đặng, Phong. Tư duy kinh tế Việt Nam 1975-1989: Nhật ký thời bao cấp. Nhà xuất bản Tri thức, 2008.

 

Education and training || Giáo dục và Đào tạo

 

EDU-HIG 35. Kerr, Clark; Tô, Diệu Lan (dịch); Nguyễn, Xuân Sanh (dẫn nhập). Các công dụng của đại học (The uses of the university). Nhà xuất bản Tri thức, 2013.

 

EDU-NON 9. "Hunt, James M. ; Weintraub, Joseph R. The coaching organization: A strategy for developing leaders. Sage, 2007.

 

EDU-POL [Internet]. Jones, Randall S. Education Reform in Korea. OECD Publishing, 2013. Full text http://www.oecd-ilibrary.org/economics/education-reform-in-korea_5k43nxs1t9vh-en

 

EDU-RES 27. Turabian, Kate L. (author);  Booth, Wayne C.  (Editor); Colomb, Gregory G.  (Editor); Williams, Joseph M.  (Editor); University of Chicago Press Staff (editor). A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago style for students and researchers. University of Chicago Press, 2013.

 

EDU-RES 28. Kara, Helen. Research and evaluation for busy practitioners: A time-saving guide. Policy Press, 2012.

 

EDU-RES 29. Strunk, William Jr.; White, E. B. The elements of style. Pearson , 2000.

 

EDU-RES 30. Machi, Laurence A.; McEvoy, Brenda T. The literature review: Six steps to success. Corwin, 2012.

 

EDU-RES 31. Trần, Tiến Khai. Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Kiến thức cơ bản. Nhà xuất bản Lao động Xã hội, 2012.

 

EDU-VOC [Internet]. Fazekas, Mihály; Field, Simon. A Skills beyond School Review of Germany. OECD Publishing, 2013. Full text http://www.oecd-ilibrary.org/education/a-skills-beyond-school-review-of-germany_9789264202146-en

 

EDU-VOC [Internet]. Kuczera, Malgorzata; Field, Simon. A Skills beyond School Review of the United States. OECD Publishing, 2013. Full text http://www.oecd-ilibrary.org/education/a-skills-beyond-school-review-of-the-united-states_9789264202153-en

 

Environment || Môi trường

 

ENV-CLI [Internet]. Sutton, William R.; Srivastava, Jitendra P.; Neumann, James E. Looking Beyond the Horizon: How Climate Change Impacts and Adaptation Responses Will Reshape Agriculture in Eastern Europe and Central Asia. World Bank, 2013. Full text https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13119

 

ENV-DIS [Internet]. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2013: From Shared Risk to Shared Value: The Business Case for Disaster Risk Reduction. United Nations, 2013. Full text http://www.unisdr.org/we/inform/publications/33013

 

ENV-MAN [Internet]. Edwards, Karen; Triraganon, Ronnakorn ; Silori, Chandra; Stephenson, Jim. Áp dụng đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, trước, và được thông tin đầy đủ (FPIC): Tài liệu tập huấn. Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC); Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES); Cơ quan Hợp tác Phát triển Na-uy (Norad)., 2013. Full text http://www.recoftc.org/site/uploads/wysiwyg/FPIC%20Training%20manual-Vietnamese.pdf

 

ENV-MAN [Internet]. Edwards, Karen; Triraganon, Ronnakorn ; Silori, Chandra; Stephenson, Jim. Putting free, prior and informed consent into practice in REDD+ initiatives: A training manual. Center for People and Forests( RECOFTC); Institute for Global Environmental Strategies (IGES); Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), 2013. Full text http://www.recoftc.org/site/uploads/content/pdf/FPIC%20Training%20Manual%20Full%20Version_239.pdf

 

ENV-MAN-V22. Đinh, Đức Trường; Lê, Hà Thanh; Diễn đàn Phát triển Việt Nam. Lượng giá tài nguyên và môi trường: Từ lý thuyết đến ứng dụng tại Việt Nam. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2013.

 

Gender || Vấn đề Giới

 

GEN-ECO [Internet]. Hallward-Driemeier, Mary. Enterprising Women: Expanding Economic Opportunities in Africa. Agence Française de Développement and the World Bank, 2013. Full text https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13785

 

GEN-ECO [Internet]. World Bank. Opening Doors: Gender Equality and Development in the Middle East and North Africa. World Bank, 2013. Full text https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12552

 

GEN-VIO-V11. UNFPA. Domestic violence prevention and response in Viet Nam: Lessons learned from the intervention model in Phu Tho and Ben Tre provinces. UNFPA, 2012.

 

GEN-VIO-V11. UNFPA. Phòng chống và ứng phó đối với bạo lực gia đình ở Việt Nam: Bài học từ mô hình can thiệp tại tỉnh Phú Thọ và Bến Tre. UNFPA, 2012.

 

Governance || Quản trị Nhà nước

 

GOV-COR [Internet]. World Bank; UNODC. Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations. World Bank , 2013. Full text https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13835

 

GOV-COR-V11. Towards Transparency; Transparency International. 2013 Global corruption barometer: Views and experiences from Vietnamese citizens. Towards Transparency; Transparency International, 2013. Full text http://archive.transparency.org/regional_pages/asia_pacific/transparency_international_in_vietnam

 

GOV-COR-V11. Towards Transparency; Transparency International. Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu 2013: Quan điểm và trải nghiệm của người dân Việt Nam. Towards Transparency; Transparency International, 2013. Full text http://archive.transparency.org/regional_pages/asia_pacific/transparency_international_in_vietnam

 

Health || Y tế

 

HEA-DEV [Internet]. Smith, Owen; Nguyen, Son Nam. Getting Better: Improving Health System Outcomes in Europe and Central Asia. World Bank, 2013. Full text https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13832

 

HEA-HIV [Internet]. Bonnel, René; Rodriguez-García, Rosalía; Olivier, Jill; Wodon, Quentin. Funding Mechanisms for Civil Society: The Experience of the AIDS Response. World Bank, 2013. Full text https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12231

 

HEA-REP-V28. UNFPA. Khả năng chấp nhận sử dụng bao cao su nữ trong lao động di cư tại các khu công nghiệp của Việt Nam. UNFPA, 2012.

 

Energy and Industry || Năng lượng và Công nghiệp

 

IND-ENE [Internet]. Laderchi, Caterina Ruggeri; Olivier, Anne; Trimble, Chris. Balancing Act: Cutting Energy Subsidies While Protecting Affordability. World Bank, 2013. Full text https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12296

 

IND-POL [Internet]. Organization for Economic Coopration and Development (OECD). Perspectives on Global Development 2013: Industrial Policies in a Changing World. OECD Publishing, 2013. Full text http://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2013_persp_glob_dev-2013-en

 

IND-V9. Bộ Công Thương. Cục Công nghiệp Địa phương. Kỷ yếu hoạt động khuyến công giai đoạn 2005-2009. Bộ Công Thương. Cục Công nghiệp Địa phương, 2010.

 

Labor || Lao động

 

LAB-MAR [Internet]. Jones, Randall S. ; Urasawa, Satoshi. Labour Market Policies to Promote Growth and Social Cohesion in Korea. OECD Publishing, 2013. Full text http://www.oecd-ilibrary.org/economics/labour-market-policies-to-promote-growth-and-social-cohesion-in-korea_5k43nxrmq8xx-en

 

LAB-PEN 14. UNFPA; HelpAge International. Già hóa trong thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức: Báo cáo tóm tắt. UNFPA; HelpAge International, 2012.

 

Private sector || Khu vực Tư nhân

 

PRI-V24. Cling, Jean-Pierre; Lagree, Stephan; Razafindrakoto, Mireille; Roubaud, Francois; Roubaud, Francois. Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển. Nhà xuất bản Tri thức; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam , 2013. Full text http://www.colloques.tamdaoconf.com/vi/publication-2/

 

Public sector || Khu vực Công

 

PUB-CUS 3. Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật châu Âu cho Việt Nam (ETV2); Tổng cục Hải quan. Ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan. Tài liệu nghiên cứu Khung tiêu chuẩn an ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu. Tổng cục Hải quan, 2009.

 

PUB-CUS 4. Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật châu Âu cho Việt Nam (ETV2); Tổng cục Hải quan. Ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan. Tài liệu nghiên cứu về doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt AEO. Tổng cục Hải quan, 2009.

 

PUB-FIN-V11. Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật châu Âu cho Việt Nam, giai đoạn 2 (ETV2). Sổ tay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành tài chính. Nhà xuất bản Hà Nội, 2009.

 

PUB-TAX-V17. Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật châu Âu cho Việt Nam, giai đoạn 2 (ETV2). Các văn bản pháp luật về thuế: Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Các biện pháp về thuế nhằm kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Nhà xuất bản Hà Nội, 2009.

 

Social development || Phát triển xã hội

 

SOC 11. Acharya, Amitav. The making of Southeast Asia: International relations of a region. ISEAS Publishing, 2012.

 

SOC-CHI 39. UNICEF. The state of the world's children 2013: Children with disabilities. UNICEF, 2013. Full text www.unicef.org/sowc2013/

 

SOC-ETH-V28. Turner, Sarah (editor). Red stamps and gold stars: Fieldwork dilemmas in upland socialist Asia. University of British Columbia Press, 2013.

 

Trade || Thương mại

 

TRA [Internet]. Elms, Deborah K. ; Low , Patrick (editors). Global Value Chains in a Changing World. World Trade Organization (WTO), 2013. Full text http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/aid4tradeglobalvalue13_e.htm

 

TRA-INT 58. Cù, Chí Lợi (chủ biên). Khu kinh tế tự do: Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2013.

 

TRA-V8. Eurocham (European Chamber of Commerce in Vietnam). Các vấn đề thương mại/đầu tư và kiến nghị 2013 = Trade/Investment Issues and Recommendations 2013. Eurocham (European Chamber of Commerce in Vietnam), 2012.

 

Water || Nước

 

[REF] WAT 1. Nguyễn, Việt Hùng (editor). Thuật ngữ trong lĩnh vực cung cấp nước và vệ sinh môi trường = Glossary of terms in water supply and sanitation. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2013. Full text http://cenpher.hsph.edu.vn/english/news/new-book-glossary-terms-water-supply-and-sanitation-vietnamese-english

 

WAT-SUP-V24. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội; Agence Francaise de Developpement (AFD). Nước và các vấn đề liên quan: Phương pháp và tính đa ngành trong phân tích: Khóa học mùa hè về khoa học xã hội "Khóa học Tam Đảo" (Việt Nam) tháng 7/2012. Nhà xuất bản Tri thức, 2013. Full text http://www.tamdaoconf.com/JTD-2012/

 

WAT-SUP-V24. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học Xã hội; Agence Francaise de Developpement (AFD). Water and its many issues: Methods and cross-cutting analysis: Regional Social Sciences Summer Universtiy "Tam Đảo Summer School Week" (Việt Nam), July 2013. Nhà xuất bản Tri thức, 2013. Full text http://www.tamdaoconf.com/JTD-2012/

 

International organizations || Các tổ chức quốc tế

 

WBZ 4. Rittberger, Volker; Zangl, Bernhard; Kruck, Andreas. International Organization. Palgrave Macmilan, 2012.

 

#############

Cập nhật lần cuối vào Thứ ba, 10 Tháng 9 2013 07:01